SALES CONTRACT

 MADDE 1: TARAFLAR

  • SATICI

Unvanı  :

MKS GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(Mersis No: 0622116239100001 )

Adres :

Kavacık Serpil Sokak Sim Plaza No 5/7 34810 Beykoz/İstanbul

Telefon :

 

Fax :

……………………

E-Posta :

 

Banka Hesabı :

……………Bankası  A.Ş. …………….. Şube ……… Hesap No: ……………..

IBAN ………………….

 

  • ALICI (TÜKETİCİ)

Adı/Soyadı/Unvanı :

…………………

TC. Kimlik No:

………………...

 

Adres :

…………………

Telefon :

………………...

E-Posta :

……………………

 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), ALICI (Tüketici)'nın, SATICI'ya ait www.nueeyewear.com elektronik ticaret internet sitesi (bundan sonra "İNTERNET SİTESİ" olarak anılacaktır) üzerinden sipariş vermek suretiyle satın almak istediği işbu Sözleşme’nin 3. Maddesinde belirtilen ürün/ürünlerin  siparişi, ALICI'ya satışı, teslimi hususlarına ve diğer hususlara ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemekle, taraflar  işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. ALICI satın alınmak ve/veya sipariş verilmek istenen ürüne/ürünlere ilişkin sipariş sürecinde işbu Sözleşme'yi ve Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formu’nu (EK-1) İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları yine ALICI tarafından seçilecek ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU ÜRÜNÜN/ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

3.1.

Ürün/Ürünler

Adet

Birim Peşin Satış Fiyatı

Birim Vadeli Satış Fiyatı

Toplam Tutar 
(KDV Dahil)

 

1

[●] TL

[●] TL

[●] TL

Kargo Ücreti

1

[●] TL

[●] TL

[●] TL

Taksit Farkı

1

[●] TL

[●] TL

[●] TL

Toplam

[●] TL

 

 

İşbu bilgiler sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan malın teslimi ile ALICI’ya teslim edilecek olan faturada üzerinde de belirtilmektedir.

 Ödeme Şekli                               :

Teslim Edilecek Kişi                  :

Teslim Edilecek Adres             :

Fatura Adresi                             :

Sipariş Tarihi                               :            

Teslim Şekli                                 : Alıcıya ….. Kargo Aracılığı ile Teslim

3.2. Ödeme kredi kartı ya da işbu Sözleşme’nin 1.1. maddesinde belirtilen SATICI’ya ait banka hesabına EFT/HAVALE ile yapılabilir. Ödeme ve SATICI'nın stokunun müsait olması siparişin tamamlanmasının gerekli ön şartıdır.  

3.3. ALICI, yukarıda belirtilen siparişi ile ilgili toplam tutarın kaç taksitle ödeneceği ve bu ödemeye ilişkin diğer hususlarla ilgili SATICI’nın bilgisi ve sorumluluğu bulunmadığını, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince, taksitlendirme işlemlerinde, ödeme tarihleri, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hususlarda Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını, vadeli satışlara ilişkin ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 4- ÜRÜNÜN/ÜRÜNLERİN TESLİMİ, TESLİM MASRAFI VE TESLİM ŞEKLİ

4.1. İşbu Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup ALICI'nın SATICI'dan satın almış olduğu/sipariş etmiş olduğu Ürün/Ürünlerin ALICI'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş sayılacaktır. 

4.2. SATICI, siparişe konu ürünü/ürünleri, sipariş konusu ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ALICI tarafından verilen siparişin bedelinin ödenmesinden itibaren en geç 30 (Otuz) gün içinde teslim eder. SATICI’nın bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir.

4.3. SATICI tarafından herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin yukarıda belirtilen toplam tutarının ödenmemesi, SATICI’nın 1.1. maddesinde belirtilen banka hesabına geçmemesi, herhangi bir sebeple ödemenin iptal edilmesi hallerinde, SATICI, ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğü bulunmadığını ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde SATICI’nın tüm yasal hak ve talepleri saklıdır.

4.4. Sipariş oluşturulduğu tarihten itibaren .. (…) iş günü içerisinde hazırlanıp sevkiyat işlemlerine başlanacaktır. Bu süre, sevkiyatlarda bir sorun yaşanması durumunda, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilir.

4.5. SATICI tarafından bahse konu internet sitesi üzerinden sipariş verilirken teslimat ücretinin SATICI’ya ait olduğu belirtilmedikçe, Ürün/Ürünlerin teslimat masrafları ALICI’ya aittir. Ayrıca ürünün/ürünlerin SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.

4.6. Ürün/Ürünler, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere, kargo şirketi aracılığıyla, sağlam, eksiksiz, her türlü ayıptan ari olarak, siparişte, faturada ve Sözleşmede belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilecektir.

4.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünü/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra malın özenle korunması borcu, ALICI’ ya aittir.

4.8. ALICI, teslim anında işbu Sözleşmede adresinde bulunmaması durumunda, SATICI’nın edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edileceğini, bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle doğan zararlarla birlikte ürünün/ürünlerin kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesi nedenleriyle oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

 MADDE 5- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu okuduğunu, anladığını, teyit ettiğini kabul ve beyan eder. ALICI, işbu bilgilendirme formunu teyit etmekle, yürürlükteki mevzuat gereği mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya yapılması gereken adres, siparişi verilen ürüne/ürünlere ait temel özellikleri, SATICI’nın adı, unvanı ve MERSİS numarasını, ALICI’nın SATICI ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, SATICI’ya ait açık adresi, telefon numarası, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, teslim ve teslim şekli, kargo bedeli, ifaya ilişkin bilgiler, taahhütler ve SATICI’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri, Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü ve SATICI’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler, Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri, cayma hakkının kullanılamadığı durumlar, Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilecekleri hususunda bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini, bu Sözleşme'nin ve Ön Bilgilendirme Formu’nun ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce görerek ve inceleyerek okuyup bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları anladığını ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2. ALICI, herhangi bir nedenle mal bedelinin iadesinin gerekmesi durumunda ödenecek bedel fatura bedelini geçemeyeceğini kabul ve beyan eder.

5.3. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.4. Arızalı veya bozuk olan mal, garanti şartları içinde gerekli onarımın, şartları oluşmuş ise değişimin yapılması için SATICI’ya bu talebini içeren açıklama ile birlikte gönderilebilir, bu takdirde nakliye ve teslim giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.6. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet işlemlerde bulunamaz.

5.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan yükümlülüklerinin bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu olmadığını, onu bu hususlardan ari tutacağını kabul ve beyan eder. Mezkur ihlaller halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 MADDE 6- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. Satıcı, Sözleşme ile yükümlendiği edimlerini ifa sırasında, yürürlükteki Tüketici Mevzuat ve dahi işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak hareket edeceğini, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti gözeterek, işbu Sözleşme ile yükümlendiği edimi gerekli dikkat ve özeni göstererek ifa edeceğini beyan ve taahhüt eder kabul ve beyan eder.

6.2. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, hiçbir bedel, tazminat ödemeksizin siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.3. SATICI, tamamen kendi inisiyatifiyle, İNTERNET SİTESİ’nde ALICI’lar için çeşitli zamanlarda koşulları tek başına SATICI tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar düzenleyebilir. ALICI herhangi bir sebeple satın aldığı ürünleri iade, cayma hakkı sebeplerle iade etmesi halinde SATICI tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilecek ve ALICI’ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.

6.4. ALICI, sadece bir kampanyadan yararlanabilir.

6.5. SATICI, İNTERNET SİTESİ’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

 MADDE 7- CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, kendisinin veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü kişinin/kurumun malı teslim aldığı günden itibaren, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bununla birlikte ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Ayrıca bu durumda ALICI, satın almış ve fakat iade etmek istediği ürünü/ürünleri, faturası ve ambalajı, kutusu, silme bezi, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve temizleme kiti vb. herhangi diğer unsurları ile birlikte eksiksiz, hasarsız, zarar görmemiş bir şekilde iade edecektir.

7.2. ALICI, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan ve ayrılmaz parçası olan ve teslim esnasında fatura ile birlikte kendisine teslim edilen Cayma ve İade Formunu (EK-2) kullanarak cayma kararını bildiren açık bir beyanı iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunularak, yukarıda belirtilen cayma süresi içerisinde SATICI’ya yöneltmelidir.

7.3. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün/ürünler kullanılmamalı ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte ve faturası ile birlikte iade edilmelidir. 

7.4. Böyle bir durumda, SATICI, ödenen bedeli cayma hakkının kullanıldığına ilişkin beyanın yukarıda belirtilen usulde SATICI’ya bildirilmesi tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün, ALICI’nın ödeme yöntemine göre ALICI’nın sipariş aşamasında ödemeyi yaptığı banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edecektir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda şekildedir;

7.6. Öncelikle

7.7. Cayma hakkının kullanımında, ALICI ürün/ürünlerin iadesini …………. kargo şirketi aracılığıyla iadeye ilişkin masraflardan sorumlu olmaksızın işbu Sözleşme’nin 1.1. maddesinde yer alan adresine iade edebilir. SATICI ürünü/ürünleri kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, SATICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on gün) içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

7.8. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 8- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 MADDE -9 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

9.1. SATICI, MKS GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, iletişim bilgiler, T.C. Kimlik numarası, demografik ve mali bilgileri ve benzeri bilgileri; İNTERNET SİTESİ’nde yer alan ve satışa arz edilen ürünün/ürünlerin satışını yapmak, sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, bunları geliştirmek, İNTERNET SİTESİ ve E-Ticaret kanallarından alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek, üyelikleri yönetmek, başta mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği akdedilen sözleşmeler olmak üzere tüm sözleşmesel yükümlülükleri yerine getirilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, edimleri yerine getirmek, mevzuat gereği başta adli merciler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verebilmek, pazarlama faaliyetinde bulunmak, bunları geliştirmek, elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmek, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak, müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerini yönetmek, İNTERNET SİTESİ vb. kanallardan iletilen talepleri yerine getirmek, müşteri memnuniyeti anketlerini yapmak, ürün ve hizmetlerle ilgili sorunları gidermek, çözüm bulmak,, pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapmak, pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi/müşteri politikalarının yönetmek amaçlarıyla SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

9.2. ALICI, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olup bu hususlara ilişkin bilgi alabilir.

9.3. Bu kapsamda ALICI’nın yapacağı başvurularda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak SATICI tarafından sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun SATICI’dan kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret iade edilir.

9.4. ALICI, KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakları kullanmak ile ilgili talebini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle SATICI’ya iletebilir. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, ALICI’nın başvurusu, KVKK gereğince, yazılı olarak SATICI’ya iletilmelidir.  

9.5. Talep, ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’ndeki “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama” kısmında yer alan form doldurulmak suretiyle talep edenin kimlik fotokopisi ve diğer iletişim bilgileri de eklenmek suretiyle ıslak imzalı olarak “Kavacık Serpil Sokak Sim Plaza No 5/7 34810 Beykoz/İstanbul” adresine, Müşteri İlişkileri Departmanına bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik imza ile imzalayarak ……………….. elektronik posta adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, ekteki listede yer alan KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletilebilir.

9.6. SATICI’nın KVKK kapsamında kişiler verilerin korunmasına ilişkin politikalarına ve detaylı bilgilendirmeye İNTERNET SİTESİ’nde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama” kısmında yer alan Aydınlatma Metni’nde ulaşabilirsiniz.

9.7. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemleri kendisine ait cihazlardan girildiğinden, işbu bu bilgi ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemleri kendisi tarafından alındığını, ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

9.8. İNTERNET SİTESİ’ne ait her türlü bilgi ve içerik, bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve herhangi bir şekilde kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları MKS GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne aittir.

9.9. ALICI, SATICI’nın ürün ve hizmetlerini tanıtmak, satmak, pazarlamak, işbu sözleşmeden kaynaklı edimlerini ifa etmek amacıyla işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla ALICI’nın elektronik iletişim adreslerine, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler gönderebileceğini kabul eder. ALICI’nın, reddetme hakkı mevcut olup işbu onay için reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

9.10. ALICI’nın kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

9.11. Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile SATICI ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

9.12. Tacir veya esnaf olan ALICILARIN elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak bu tür ALICILARIN reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.

MADDE 10- TEMERRÜD

İşbu Sözleşme’nin 3. Maddesinde düzenlendiği üzere, ALICI'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

MADDE 11- GENEL HÜKÜMLER

11.1. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve edimlerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran, Türk Borçlar Kanunu’nda sayılan haller Taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebepler dolayısıyla sözleşmede yer alan yükümlülüklerini ifa edemeyecek ve/veya ifada gecikecek olan taraf, mücbir sebebin ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde, durumu derhal yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Taraflardan her biri, mücbir sebeplerin 30 (otuz) günden fazla süre ile devam etmesi halinde işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğunu, ancak Sözleşme’nin uygulanamaması veya uygulanmasının gecikmesi nedeniyle uğradığı zararları ve/veya tazminat vb. gibi her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ödeme talep etmeyeceğini kabul ve beyan etmiştir. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın EFT/HAVALE ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarını 14 (on dört) gün içinde ödemeyi gerçekleştirdiği banka hesabına nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ödemenin yapıldığı ilgili banka hesabına iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2. Taraflar madde 1.1. ve 1.2.’ de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa yazılı olarak tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

11.3. Taraflar bu sözleşme kapsamındaki bildirimleri, yazılı tebligatı daha sonra kanuni süresi içinde yapılmak kaydıyla; iadeli taahhütlü posta, noter, faks veya elektronik posta yollarıyla bildirimde bulunabilirler.

MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin yorum ve uygulamasından doğacak uyuşmazlıklarda “Türk Hukuku” uygulanacak olup, işbu sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar hususunda, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, ALICI’nın (TÜKETİCİ’nin) ve SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi ve/veya İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin ve Ön Bilgilendirme Formu’nu site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

İşbu sözleme 12 madde ve 2 adet ekten ibaret olup sözleşmenin maddelerinden herhangi birinin hükümsüzlüğü halinde, Sözleşme diğer maddeleri ile varlığını ve geçerliliğini devam ettirir.

Satıcı: MKS GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Alıcı: (Alıcının Adı Soyadı)

Tarih:   (Sipariş Tarihi)

EK- 1: Ön Bilgilendirme Formu

EK-2: İade Formu ve Cayma Formu